Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in de bestanden van de vakgroep communicatiewetenschappen te Gent en worden louter voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Deze gegevens zullen niet met derden gedeeld worden.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u, na afspraak met de projectverantwoordelijke het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren.

De advertenties in de games worden enkel gebruikt voor educatieve doeleinden.